Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор

Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор (това представлява около 43% от всички роми в България). За сравнение делът на заетите в цялата страна по последни данни на НСИ е 53,1% (първо тримесечие на 2023 г.).

Делът на безработните роми е около 25%, показва последното национално проучване на фондация „Тръст за социална алтернатива“ проведено миналата година, фокусирано върху финансовите нужди на уязвимите общности в страната. 10% от ромите в трудоспособна възраст са жени, домакини, които са „скрит“ потенциал за трудовия пазар.

Въпреки засиления поток на миграция, Ковид кризата, която временно повлияя негативно на икономическото развитие, както и войната в Украйна, данните нееднозначно доказват устойчивата тенденция на заетост сред ромската общност в България.

Какво още показват данните вижте тук.