Все повече младежи в неравностойно положение започват работа

На официална конференция в „Гранд Хотел София“ на 27.04.2023 г. беше направено обобщение на резултатите на най-големия проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“ в областта на заетостта – „Първи стъпки за професионално развитие“. В присъствието на представители на бизнеса, колеги от неправителствени организации и младежи участници, партньорите по проекта споделиха за съвместната работа, ползите и научените уроци от последните 4 години работа с образователните институции и работодателите.

69 младежи от уязвими групи се включиха в пазара на труда и започнаха да работят. Това се случи благодарение на изградената мрежа и дейности по линия на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, управляван от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

От 2018 г. досега проектът се развива в още три държави – Унгария, Румъния и Испания. Основната му цел е да подкрепя младежите в неравностойно положение на възраст до 29 години, като гарантира, че техните умения съответстват на нуждите на работодателите в частния сектор в България. В допълнение към това се създава мрежа от бизнес и образователни партньори, с които да се работи за по-разнообразна и приобщаваща работна и училищна среда. В България проектът работи в София, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Варна, Бургас, Сливен и Велико Търново, като са установени контакти с над 170 фирми и организации, близо 400 професионалиста от частния сектор са били ангажирани в различни мрежови събития.

Локалните координатори на „Тръст за социална алтернатива“ в София и Пловдив Вероника Кертикова и Денис Асенов разказаха как се поставя основата за младежите за бъдат конкурентоспособни на пазара, а именно чрез усвояването на т.нар. твърди умения. В допълнение Радостина Чапразова, директор на Младежка фондация „Арете“ надгради с опита на организацията в обученията по т.нар. меки умения, свързани с комуникацията и доброто представяне на младежите през своите работодатели. Мариана Карталска от „Кауфланд България“ сподели за опита на бизнеса с „Първи стъпки за професионално развитие“ и подчерта важността на посредническата роля на фондацията между корпоративния свят и младежите от уязвими общности.

В дискусията, посветена на многообразието, се включиха с коментари и споделен опит редица специалисти във водещи компании у нас. Венета Станева и Никол Александрова, които отговарят за привличането на таланти в TELUS International България, както и Радослава Петкова, Глобален Програмен Мениджър и председател на ресурсни групи в НРЕ изказаха мнението си по изключително актуалните теми за привличането и задържането на таланти на работното място, без значение етнос и раса, както и значението им успеха на една организация. По време на дискусията беше засегната и темата с толерантността и нагласите към социалното включване в страната ни.

Локалната координаторска мрежа на фондацията, работеща за кариерно ориентиране на хора от уязвими групи, мотивация, обучения, менторство, подкрепа на работното място и мрежови събития, ще продължи да действа и до юли 2023 г., когато официално проектът приключва.