Емоционалната интелигентност на работното място

15 младежи, включени в проект „Първи стъпки за професианолно развитие“ взеха участие преди дни в третия семинар, организиран съвместно с партньора ни – TELUS International Europe. Фокус на лекторите в това обучение беше изграждането у участниците на умения за разпознаване и управление на емоциите. Защото именно през осъзнаването и овладяването на емоциите, младите хора могат да повишат шансовете си за успех на работното място и професионално израстване.

Предишните два семинара бяха посветени на това „Как да се справим успешно при кандидатстване“ и „Невербална комуникация“. Поредицата ще продължи и с четвърто събитие на тема „Работа в екип“.

Обученията и лекциите помагат на младежите в неравностойно положение, част от проекта, да бъдат по-подготвени за пазара на труда, да търсят реализация и да се представят по-уверено по време на интервютата за кандидатстване за дадено работно място.