Страхът на бизнеса да се отвори за многообразие в екипа

Представяме ви още един от десетките ни партньори по проекта, семейната фирма „ИНЧ-ФРИГО ЕООД“, създадена през 1997 година. Нейната дейност от самото начало е свързана с инсталиране на хладилна техника – изграждане на хладилни камери, производство и монтаж на хладилни системи. А мисията им е да помагат на земеделските производители и търговци да съхраняват плодовете и зеленчуците по-дълго от обичайното време в хладилните камери.

След разговор с Николай Чалъков, управител на „ИНЧ-ФРИГО ЕООД“:

1.Защо е важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип и да се стреми да няма предразсъдъци по етнически или други признаци?

Хората са преди всичко човешки същества и в този смисъл са родени като равни. Предразсъдъците са силно неблагоприятни, защото категоризират хората на база мнения и нагласи. Както е известно хората са уникални всеки за себе си и въпреки, че средата в която живеят може да  формира някои определени навици и нагласи, то това не е непременно нежелателно явление. Известно е и че хората се променят и попадайки в среда на подкрепа, грижа и разбиране могат да развият своя човешки потенциал.

2. От какво най-често се страхуват работодателите, което ги спира да бъдат „по-отворени“ за различията между култури и хора?

Страх от неизвестното. Също и това, че самите те не разполагат с воля и търпение да създадат фирмена култура, която да насърчава промяна у хората в посока желания манталитет.

3. Трябва ли търсенето на разнообразие в екипа да се превърне във водещ бизнес приоритет на повече български компании и какви са предимствата?

Търсенето на разнообразие в екипа е предизвикателна задача, особено когато има установени норми и порядки на поведение с години. Това не означава, че трябва да сме консервативни в подхода си за обновяване и освежаване. Убеден съм, че разнообразието и иновациите вървят ръка за ръка, а кой не иска да бъде иновативен, особено когато от това зависи съществуването на бизнеса днес.

4. Как подхожда вашата компания към различията в екипите – какви трудности срещате, ако може да дадете конкретни примери и каква част от екипа ви е с различен етнос, например?

15% от служителите ни са от ромски произход. Имали сме стажанти от Йемен. Не малко дами са преминали през фирмата, въпреки „мъжкият“ занаят, който упражняваме от 25 г. Смятам, че нееднозначно сме доказали колко държим на многообразието.

5. Срещате ли трудности при наемането на работа?

Да.

6. Преминава ли вашият мениджмънт екип обучения с цел по-малко предразсъдъци?

Екипът ни все още не е преминавал специализирано обучение по отношение на предразсъдъците.

7. Бихте ли дали други примери за социална отговорност, която вашата фирма развива или вие конкретно?

Доброволчество – даване на кръв, включване в проекти за почистване, подпомагане на гимназия ПГХТТ и УХТ Пловдив. Подкрепа при изграждане на хладилни инсталации на Българска хранителна банка и др.

8. Ценни уроци и съвети от дейността ви в тази посока?

Нужно е  да се говори в тази посока, да се споделя повече, както и да има повече събития, ориентирани към бизнеса.

9. Смятате ли, че вие и други компании трябва да се застъпите за това да има повече разнообразието във фирмите?

Да. Определено. Това е пътят. И мисля, че нашата фирма е един от примерите за многообразие в корпоративна среда.