Либхер България посреща ученици от Професионалната гимназия по промишлени технологии

На 21.6.2021 г., по линия на проекта „Първи стъпки за професионално развитие“ 10 ученици от  Професионалната гимназия по промишлени технологии в Пазарджик, получиха възможността да разгледат производствената база на един от най-големите работодатели в страната – „Либхер – Хаусгерете Марица“ и да разберат повече за кариерните възможности за млади професионалисти, които фирмата предлага.

Младежите, които се обучават в специалности „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ и „Автоматизирани системи“ се запознаха детайлно с организацията и протичането на производствения процес във всички 5 производствени отдела на Либхер (1. Отдел Метали, 2. Отдел Пластмаса, 3. Отдел Пянозапълване, 4. Отдел Краен монтаж и 5. Отдел Производство на елементи). Учениците проследиха в реално време и работна среда процесите на изработка на врати и страници на хладилници, подготовка на пластмасовите части, запълване на корпусите на уредите, и процесите на монтаж и сглобяване. Показани бяха и различните видове машини в отделите, като се наблегна на разликата в производителността им, обяснени бяха спецификите на различните видове работни места според професионалната квалификация.

Посещението тематично продължи с визита на Учебния център към предприятието, където на младежите бяха представени различни възможности за стартиране на професионална реализация, сред които и 1-годишно професионално обучение, което предполага започване на позиции „Механик“ или „Оператор на машини и съоръжения“. На младежите бе представена подробна информация и за стипендиантската и стажантската програми на компанията. През тези инициативи, компанията цели да привлече млади и мотивирани хора, на които да разчита дългосрочно. Повече информация за вълнуващите възможност за развитие в Либхер може да намерите тук: https://www.liebherr.com/int/bg/bgr/bulgaria/liebherr-hausger%C3%A4te-marica-eood/liebherr-hausger%C3%A4te-marica-eood.html#!/content=bgr-marica-career.

Срещата завърши с уверението от страна на домакините, че всички младежи с желание за работа и кариерно и образователно развитие са добре дошли в предприятието, като от техните усилия и мотивация зависи и личния им напредък.

От името на целия екип на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, изказваме специални благодарности на г-н Григор Ендрев, г-н Мак Дренски и г-жа Мария Кирова, които отделиха време и приветстваха младежите на място, както и на целия екип на Либхер за гостоприемството.