„Микролърнингът“ помага при проблемите на дистанционната работа

На 19 май ще се проведе нов онлайн уебинар на  “Микролърнинг” /работен език на събитието – английски./

РЕГИСТРАЦИЯ

Събитието ще започне в 13 ч. и ще разгледа различни подходи за използване на микрообучения, геймификация и социално взаимодействие за адресиране на някои от основните предизвикателства пред компаниите в сферата на обучението и развитието. Сред темите и въпросите са:

● Постоянно намаляващите нива на ангажираност на служителите с редовно онлайн обучение
● Необходимостта от по-добрата връзка на обучението с представянето на бизнеса в реалния живот
● Предизвикателствата при работа от разстояние
● Липсата на ясна възвръщаемост на инвестициите в бюджетите за обучение и развитие

Андрей Дину, International Partnerships Consultant за Code of Talent ще бъде специален лектор на събитието.

Семинарът е част от поредица онлайн събития, чрез които през 2022 г. имаме възможност да дискутираме, да обменяме опит, да споделяме успешни практики. Семинарите се организира в партньорство с проект “Първи стъпки за професионално развитие” /вижте повече информация ТУК/, на фондация Тръст за социална алтернатива.