Нараства интересът на работодателите към хора от ромските общности

Нараства интересът на работодателите към наемане на хора от ромските общности, а трудовото взаимоотношение между страните остава във времето.

Макар предразсъдъците между роми и работодатели да са намалели, дискриминационните нагласи спрямо хората от малцинствата остават пречка пред назначаването им на работа.

Това са основните тенденции, които Петя Гуламали от фондация „Тръст за социална алтернатива“ изведе при обявяване на резултатите от проекта „Първи стъпки в професионалното развитие“.

За подробности виж тук.