Нов срок за безплатния курс по предприемачество

Все още имате шанс да се запишете за безплатното обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи от региона на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, организирано от Фондация „Тръст за социална алтернатива“! 

В рамките на месец, участниците ще преминат през 13 обучителни сесии и финално състезание на предприемаческите идеи, които ще им позволят да развият бизнес концепцията си от идея до жизнеспособен проект.

Ако сте младежи в неравностойно положение на възраст между 18 и 29 години и сте от населено място в посочените области, не пропускайте тази възможност!

Регистрирайте се за участие във формата за регистрация до 20 декември 2022 г. В отговор на интереса, допускаме за участие и младежи, навършили 18 години, които са в 12-ти клас в момента. 

Обучението е част от дейностите по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ № 2017-1-027, финансиран от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants).