Обучения за младежи

По проекта се организират обучения по меки и твърди умения за младежи от уязвими общности в София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен на възраст между 15 и 29 г. Целта на обученията е младежите да придобият и добавят т.нар. „меки“ и “твърди” умения към своята професионална квалификация, в това число обучения по английски език компютърна грамотност, както и различни курсове и обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията и придобиване на нови компетенции. Основната цел на обученията е повишаване на готовността за трудова заетост на младежите, както и улеснена реализация на пазара на труда.

В обученията могат да се включат три групи младежи:

* ученици в последни степени на училищно образование, обучаващи се в професионална гимназия на територията на някой от гореизброените градове;

* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19 – 29г, които имат нужда от квалификация, преквалификация и повишаване на знанията и уменията, както и от придобиване на нови компетенции

* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19 – 29г. които имат мотивация да работят и живеят в някой от гореизброените градове;