Обучения за младежи

По проекта се организират обучения за младежи, отраснали в по-бедни семейства и от уязвими групи в София, Пловдив и Сливен на възраст между 15 и 29 г. Целта на обученията е младежите да придобият и добавят т.нар. „меки“ умения към своята професионална квалификация в това число обучения по английски език и обучения по компютърна грамотност. Основната цел на обученията е повишаване на  готовността за трудова заетост на младежите. В обученията могат да се включат две групи младежи:

ученици, обучаващи се в професионална гимназия на територията на някой от гореизброените градове;
* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19- 29г. които имат мотивация да работят и живеят в някой от гореизброените градове;