Организираме два безплатни онлайн курса

Фондация „“Тръст за социална алтернатива“ организира две безплатни онлайн обучения в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство, по програма „Младежка заетост“.

СРОКЪТ за кандидатстване и за двата курса изтича на 30 септември!

Как може да се включите?

 

Обучение по английски език.

Курсът ще се провежда два пъти седмично, по 2 астрономически часа, онлайн.

В последния ден от обучението курсистите ще държат тест. Сертификат ще получи всеки преминал успешно изпита и присъствал на поне 80% от лекциите. На участниците ще им бъдат предоставени учебници и учебни тетрадки.

 

Курсът ще се проведе в периода от средата на октомври 2022 г. и ще продължи до средата на февруари 2023 г.

Условия за включване в курса:
Компютър/таблет/смартфон и интернет за включване в онлайн сесиите;
Участникът да е от София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Велико Търново, Варна и Бургас;
Участникът да е на възраст между 18 и 29 години;
Участникът трябва да е завършил средното си образование или да е ученик в 12 клас;
Попълнен входящ тест.

Ако имате интерес, попълнете анкетата и ние ще се свържем с Вас!

АНКЕТА

 

Обучение и по компютърна грамотност.

Курсът е разделен на 5 модула:

  • Работа с операционна система
  • Основни умение за работа с Word
  • Основни умения за работа с Power Point
  • Основни умения за работа с Excel
  • Въведения в дигиталния свят

 

Курсът ще се провежда веднъж седмично, онлайн с продължителност 2 астрономически часа, а успешно завършилите ще получат сертификат, удостоверяващ придобитите умения.

В последния ден от обучението курсистите ще държат тест. Сертификат ще получи всеки преминал успешно изпита и присъствал на поне 80% от лекциите (максимум пропуснати лекции – 3).

 

Курсът ще се проведе в периода от средата на октомври 2022 г. и ще продължи до средата на февруари 2023 г.

Попълнете анкетата и ние ще се свържем с Вас!

АНКЕТА

Условия за включване в курса:              
Компютър, камера и интернет за включване в онлайн сесиите;
Участникът да е от София, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Варна или Бургас;
Участникът да е на възраст между 17 и 29 години;
Участникът трябва да е завършил средното си образование или да е ученик в 12 клас;