Рисковете на хоум офис режима?

На 17 март 22 г. от 14 ч. ви очакваме онлайн, за да поговорим за “ТОП 10 на опасностите при работа от вкъщи”.

Хоум офис режимът на работа има своите предимства, но е важно да обърнем внимание и на рисковете, които крие. В семинара ще разгледаме подробно класация на най-често срещаните 10 опасности вкъщи. Кои са превантивните мерки, с които да намалим или предотвратим тези опасности? Как да процедираме, ако някоя от опасностите се случи?

Във втората част на семинара ще обърнем внимание на проверките на Инспекцията по труда, която разработи модели, с които ще се запознае с дейността във всеки един икономически бранш. Въпросниците по сфери целят да бъдат анкетирани всякакъв вид предприятия.
По време на събитието ще бъдат коментирани ключови фактори, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите от вкъщи, както и правата и задълженията на работодатели и служители.

Гост лектори ще бъдат Нейко Нейков – управител на “Респонса Превент” – служба по трудова медицина и консултант по здраве и безопасност, както и Снежана Иванова – юрисконсулт в “Респонса Превент”, специалист в корпоративно право и защита на личните данни.

РЕГИСТРАЦИЯ