Учители се учат да борят предразсъдъците

В края на юни, на 25 и 26 в гр. Пловдив се проведе второто от серия обучения с професионални гимназии по проекта „Заедно в пъстър свят“, който фондация  „Тръст за социална алтернатива“ управлява.  В обучението взеха участие 17 души, учители и непедагогически персонал на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик.

Целта на обучението „Заедно в пъстър свят“ е да подкрепи и облекчи учителите в работата им с многообразни общности и хора,както и да засили чувствителността им към въпросите, свързани с идентичност, етнос, култура, процесите на развиване на стереотипи и предразсъдъци. Осъзнавайки процеса на създаване на предразсъдъци и тяхното отражение върху децата, ключовата цел на обучението е да подобри уменията на учителите да създават подкрепяща среда за учениците.

През споделяне на лични преживявания и ролеви игри, участниците преминаха през теми като идентичност, формиране на стереотипите и предразсъдъците, и култура и потребности на ученици от малцинствените и уязвимите групи.

Обучението се организира по линия на проекта „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство, в рамките на програма „Младежка заетост“.