Бизнес партньори

Партньорски училища

В София фондация „Тръст за социална алтернатива“ си сътрудничи с партньорски училища, което включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15 -18 г. Менторите помагат на децата за

* изграждане на меки умения

*кариерно ориентиране

За училищата, част от партньорската ни мрежа, организираме обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда.

Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньори:

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия

Учебното заведение възниква след обединяване на две училища – обувно училище, основано през 30-те години на века, и частно девическо училище по облекло „Просвета”, основано през 1932 г. През 1949 г. е преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ.” През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. – техникум със специалност ”Технология на обувното производство”. През последните 15 години в училището се обучават деца в специалност „Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост”.

123 СУ „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ – СОФИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“

Училището води своето начало от 1893 година. Това е първото девическо професионално училище в България, основано по инициатива на благотворително дружество „Майка“, председателствано от видните български общественички Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.

В Пазарджик проектът си сътрудничи с

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПАРТНЬОРСКИ ФИРМИ

АББ

Адеко България

БАУХ

Бошнаков ЕООД

Булде ООД

УИЙМСС ООД – careershow.bg


Карготек България

Каритас


Давидоз ЕООД


ДИ БИ КАРГО България ЕООД


Декатлон


Диджитъл експерт ЕООД


Изи Асет Мениджмънт АД


Елкабел АД


УиПривент България ЕООД

Сдружение ВТ Ивентс
УМБАЛ Дева Мария ЕООД


Стабил Инженеринг АД

Робъртшоу АД


ОП Паркове и Чистота Пловдив


Мирамар ООД


Мекалит България ЕООД

Мега Холд ООД

ММЦ Стара Загора


Младежки център Пловдив


Макском ЕООД


ЛИДЛ България ЕООД

Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД


Латекоер България ЕООД


Кронос Ко ЕООД


КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД


Автошкола Кали ООД


Инч- Фриго ЕООД


Оп Чистота Пловдив

JustEat TakeAway


Global Assurance Ltd 


Chaos group


НЮ Старт Ейч Ар Сървисиз EООД


Tuk Tam Кошер