Browsing CategoryБез категория

Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор

Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор (това представлява около 43% от всички роми в България). За сравнение делът на заетите в цялата страна по последни данни на НСИ е…

Прочети повече

Как работодателите могат да станат по-атрактивни за младите хора? – интервю на Весислава Желева с Ваня Колева – Мениджър Човешки Ресурси на WePrevent

Какви теми вълнуват HR професионалистите в България? Какво биха искали да научат един от друг? В HR2HR рубриката на Economy.bg и Jobs.bg HR професионалисти от различни сектори общуват директно, сами да формулират и да задaват…

Прочети повече

Какво постигнахме по проекта и какво следва оттук нататък

Още от самото начало на своята дейност, екипът на “Тръст за социална алтернатива” развива проекти и инициативи за увеличаване дела на хората в неравностойно положение, които работят, както и за преодоляване на трудностите на пазара…

Прочети повече

„Тръстът за социална алтернатива“ помага на младите да намират работа

Европейско проучване на младите хора между 15 и 29 годишна възраст, които нито учат, нито работят, нито се развиват показва, че през 2021-ва година броят на незаетите и неучещите младежи средно за Европейския съюз е…

Прочети повече

Дискусия за пазара на труда – 22.4.2023

На 21 април 2023 младежи от цялата страна се събраха в гр. Пловдив, за да дискутират теми свързани с пазара на труда. Участниците са част от проект „Пърси стъпки за професионално развитие“, в рамките на…

Прочети повече

Все повече младежи в неравностойно положение започват работа

На официална конференция в „Гранд Хотел София“ на 27.04.2023 г. беше направено обобщение на резултатите на най-големия проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“ в областта на заетостта – „Първи стъпки за професионално развитие“. В…

Прочети повече

Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи

Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Обучението покрива различни аспекти и теми, свързани с оформянето на бизнес идея и превръщането й в реалност. Участниците ще…

Прочети повече

Нараства интересът на работодателите към хора от ромските общности

Нараства интересът на работодателите към наемане на хора от ромските общности, а трудовото взаимоотношение между страните остава във времето. Макар предразсъдъците между роми и работодатели да са намалели, дискриминационните нагласи спрямо хората от малцинствата остават…

Прочети повече

29.03.2023 – Пловдив – Поколение Z на работното място – мисия възможна!

На 29 март от 14.30 часа в хотел Йегерхоф (ж.к Тракия, ул. Съединение 2), зала Линдау БАУХ и Тръстът за социална алтернатива (ТСА) организираха поредния семинар от поредицата, която случваме. Семинарът „Поколението Z на работното…

Прочети повече

Младежи от уязвими групи на пазара на труда

Проектът „Първи стъпки за професионално развитие“ беше представен по време на семинар, посветен на работата с младежи от уязвими групи под надслов „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи“. Срещата се проведе…

Прочети повече