(Бг) Covid като възможност: организираме онлайн семинар за промените на пазара на труда и трудностите пред HR сектора