Какво постигнахме по проекта и какво следва оттук нататък

Още от самото начало на своята дейност, екипът на “Тръст за социална алтернатива” развива проекти и инициативи за увеличаване дела на хората в неравностойно положение, които работят, както и за преодоляване на трудностите на пазара на труда между общностите и работодателите.  През 2018 г. започнахме да изпълняваме „Първи стъпки за професионално развитие“ – най-големия проект в портфолио „Заетост и предприемачество“ до момента, чиято основна цел е да подкрепи младите хора в неравностойно положение, да ги подготви за пазара на труда и да им помогне да се ориентират в кариерния си път.

В рамките на „Първи стъпки за професионално развитие“, реализиран с партньорски организации от Унгария, Румъния, Испания и България, ТСА предостави кариерно ориентиране за младежи от непривилегировани групи до 29 години, мотивация, различни обучения, личностно развитие, менторство, подкрепа на работното място и мрежови събития за бизнес партньорите на проекта. Основната цел на проекта бе да подкрепи младите хора, като гарантира, че техните умения съответстват на нуждите на работодателите в България. В допълнение към това се създаде мрежа от бизнес и образователни партньори, с които работим за създаване на по-разнообразна и приобщаваща работна и училищна среда в България.

Индивидуалният ни подход към нуждите на всеки млад участник осигури по-добра подготовка, по-голяма увереност, по-висока мотивация и като цяло по-добри шансове за успешна професионална реализация. Решаваща се оказа продължителната менторска подкрепа, която осигуряваме на младежите от проекта – тя продължава и след като те биват настанени на работа, помага за по-добрата им адаптация и разрешаването на различни казуси, с които се сблъскват на работното си място – в резултат  те ценят изключително високо дългосрочния принос на проекта към професионалното си развитие.

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ приключи през юни 2023г. със следните резултати:

  • 300 младежи, ангажирани в различни проектни дейности
  • 209 младежи, преминали курсове по английски език и компютърна грамотност
  • 33 младежи, преминали курсове по други твърди умения
  • 911 представители на частния бизнес, ангажирани в различни мрежови събития
  • 163 младежи, участвали в срещи с работодатели
  • 68 младежи, назначени на работа
  • Близо 90% от младежите все още работят!
  • 25 младежи ряботят на различни стажове

Извън рамките на европейското финансиране, през следващите месеци локалните координатори на ТСА в градовете София, Пловдив и Велико Търново ще продължат да изпълняват основните  дейности, за да осигурят стабилност и приемственост на предоставяната подкрепа: разширяване на възрастовата група, включване на участници в менторска работа,  установяване на връзки с бизнеса и поддържане на редовна комуникация чрез онлайн и офлайн срещи и посещения на място, продължаване на редовното проследяване при навлизане и ориентиране на участниците в нови възможности за заетост.