Проект „Първи стъпки в професионалното развитие“ работи с местни партньори, бизнеси, компании, работодатели, младежи от уязвими общности, образователни институции, като локалните координатори по отделни места допринасят за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите и за постигане на икономическата независимост на целевата група. Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.

Партньорски училища

В Пловдив също си сътрудничим с партньорски училища за работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15-18 години. С учениците от партньорските училища ще работят ментори в посока на:

* изграждане на меки умения;

*кариерно ориентиране.

За училищата, част от партньорската ни мрежа, фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда.

Партньори:

Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“

ПГСТ „Пеньо Пенев“ – Пловдив води своето начало от сградостроителна школа №4, открита през 1952г. в едногодишен курс на обучение. По-късно, през 1958г., поради все по-голямото нарастване на строителството в Пловдив и региона, школата прераства в двугодишна с по-голям прием. През 1973 г. училището прераства в СПТУ по индустриализирано строителство „Пеньо Пенев“. За да се развива училището по европейски образец, между СПТУ по строителство „Пеньо Пенев“ и Строителната камара на Саксония-Анхалт и Института за образование и услуги на немската провинция, през 2001г. се подписва Спогодба за сътрудничество на стойност 705 000 евро. По силата на това споразумение през учебната 2002/2003г. се въвежда обучение по специалност „Монтажник на сухо строителство“. През 2001 г. с помощта на австийската фирма „Ригипс“ е открита първата в страната работилница по „Сухо строителство“. Във връзка с 50-годишния юбилей на училището СПТУС „Пеньо Пенев“ е удостоено с Почетния знак на град Пловдив. През 2003 г. СПТУ по строителство „Пеньо Пенев“ със заповед № РД-09-332 от 07.04.2003г. прераства в Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“. Училището разполага с добре оборудвани работилници по специалните предмети, компютърни зали, физкултурен салон, библиотека и общежитие.

 

 

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Иван Богров“

Създадено през 1949 год. с разкриването на фабрично заводско училище Марица. През 1959 год. отваря варати Техникум по текстил като средно заведение с два отдела – Техникум с 4-годишен курс на обучение и ПТУ с 2-годишен курс на обучение.

В гимназията се обучават ученици след завършен седми и осми клас по специалностите: Фризьорство, Бутикови облекла, Компютърно проектиране и десиниране на тъкани площни изделия, Електронна търговия.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по машиностроене

Професионалната гимназия по машиностроене предлага обучение в следните специалности: Техник  по транспортна техника – Автотранспортна техника, Техник по подемно – транспортна техника – Подемно – транспортна техника, монтиране на пътни транспортни средства, Машинен техник – Технология на машиностроенето, Техник  по транспортна техника – Автотранспортна техника, Монтьор на транспортна техника – Пътно – строителна техника, Монтьор на подемно – транспортна техника – Подемно – транпортна техника.