Фондация Секретариадо Гитано

Секретариадо Гитано (FSG) е междукултурна неправителствена организация с нестопанска цел, която предоставя услуги за развитие на ромската общност в Испания и в Европа. Дейността й започва през 60-те години, но e офиицално регистрирана  през 1982 година. FSG развива всички видове действия, които допринасят за цялостното насърчаване на ромската общност, както и улесняване на достъпа на ромите до правни услуги, други значими услуги, стоки и социални ресурси наравно с останалата част от гражданите, подобряване на условията им на живот, насърчаване на равно третиране и предотвратяване на всички форми на дискриминация, както и насърчаване на признаването на културната идентичност на ромската общност.