Варна

В Сливен партньорството включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15-18 години. С учениците от партньорските училища ще работят ментори в посока на:

* изграждане на меки умения;

*кариерно ориентиране.

За училищата, част от партньорската ни мрежа, фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще
организира обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и
благоприятна училищна среда. Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани
обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньори:

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“

Създадена е през 1962 г. като Техникум по електротехника и електроника. От 1965 г. има за патрон двукратната носителка на нобелова награда Мария Склодовска – Кюри. Училището предлага специалностите Софтуерни и хардуерни науки, Приложно програмиране, Компютърна техника и технологии и Електрообзавеждане на производство.

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“

През 1959 г. се създава Професионално училище по сградостроителство. Година по-късно приемът нараства на 12 паралелки. През 2003 г. училището приема новото си име на патрона на учебното заведение, един от известните български архитекти и кмет на град Сливен арх. Георги Козаров.