Първият ни уебинар за кризата на пазара на труда по време на Covid

Стартирахме успешно първия от серията уебинари, фокусирани върху стратегическото значение на развитието на служителите, организациите и обществото, в контекста на Ковид кризата. С гостите ни Саша Безуханова и Дарина Георгиева избрахме да говорим не толкова за проблемите, а за възможностите породени от кризата. Тя бе разгледана като катализатор на една отдавна започнала промяна на работните процеси, на необходимостта от подкрепа и социална отговорност на корпоративно…

Прочети повече

Организираме уебинар за специалисти по „Човешки ресурси“

Стартираме серия от уебинари, насочени към променящата се и все по-важната роля на HR мениджърите като стълб между ангажираността на служителите от една страна и постигането на целите на организацията от друга. На специалното първо издание на 14.10. 2020 наши гост-лектори ще бъдат Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН и Саша Безуханова, основател на MOVE.BG. С тях ще си…

Прочети повече

Платен стаж в Ренърджи ООД

Период на стажа: 1 юли – 1 септември, 2020 г. Работодател: РЕНЪРДЖИ ООД Месторабота: София, кв. Изток, ул. Самоков 28 Тип на стажа: Платен стаж по месторабота на пълен работен ден с гъвкаво работно време Заплащане: ДА (по индивидуално договаряне с РЕНЪРДЖИ ООД) I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Стажантът ще работи с проектантския екип на РЕНЪРДЖИ ООД и ще усвои ключови знания и умения в проектирането…

Прочети повече

Информационна среща в гр. Пловдив

На 22.02.2020 в гр.Пловдив се проведе информационна среща по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027”. #EEANorwayGrants, с любезното съдействие на Асен Карагьозов от Младежки клуб Рома-Столипиново. Екипът от координатор и ментор за регион Пловдив, Емилия Крушков и Даниел Джинсов, имаха честта да се срещнат и разговарят с младежи, участващи в Общото младежко събрание в църквата „Ново Поколение“, базирана в квартал Столипиново. Част от тях…

Прочети повече

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 чрез избор с публична покана с предмет: Логистично осигуряване на събития

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване…

Прочети повече

Младежка фондация „Арете“ – България обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“

Младежка фондация „Арете“ – България обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на…

Прочети повече

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване…

Прочети повече

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура чрез избор с публична покана с предмет: „Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност“

  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на…

Прочети повече

Европейската седмица на професионалните умения

На 2 декември, ученици от ПГ по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик и участници в проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027”. #EEANorwayGrants отбелязаха Европейската седмица на професионалните умения. Те представиха, придобитите в училище професионални умения в специалности като „Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти“ и „Технология на целулозата, хартията и опаковките“. Под ръководството на техния учител, инженер Ели Шопова, учениците…

Прочети повече

Обучение Заедно в пъстър свят с учители от ПГТКИ в гр. София

От 16.10.2019 до 18.10.2019г. се проведе първото от серия обучения „Заедно в пъстър свят“ за учители от професионални училища. Обучението се проведе с 12  учители преподаващи в Професионална гимназия по текстил и кожени изделия в гр. София. Основната цел на обучението бе подобряване на уменията на учителите за създаване на подкрепяща учебна среда. Обучението се проведе в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“,…

Прочети повече