Безплатно обучение по предприемачество за младежи от Пловдив и региона

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира безплатно обучение по предприемачество в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство по програма „Младежка заетост“.

Какво представлява обучението?

Предлагаме цялостна програма, която да ти даде необходимата основа да направиш първите стъпки към стартиране на бизнес. Практическо обучение, казуси и реални примери, функционални формуляри – практика и ефективност, качествени консултации и менторска подкрепа. Ако искаш да отвориш магазин или кафене, да започнеш собствен онлайн проект или всякаква друга идея – обучението ще ти даде необходимите знания и инструменти, за да я реализираш.

Всички участници ще получат сертификат за преминатото обучение, а тези, подготвили най-добри бизнес планове, след края на обучението ще получат безплатна менторска подкрепа и допълнителни услуги в помощ на реализацията им!

Програмата

Обучението е организирано в сесии, в които ще се включваш присъствено и онлайн, в зависимост от сесията:

1. Въведение в предприемачеството

2. Предприемачески умения

3. Мотивация и оценка на предприемаческия потенциал

4. Бизнес идея

5. Правни аспекти и човешки ресурси

6. Маркетинг и дигитален маркетинг

7. Финансово планиране и счетоводство

8. Финансиране и инвестиции

9. Бизнес план и стартиране на бизнеса

10. Електронен бизнес

11. Интелектуална собственост

12. Зелено предприемачество

13. Финален тест и сертифициране

Обучението ще завърши с финално присъствено събитие Pitching Days – Състезание на предприемаческите идеи, където всички подготвени бизнес планове ще се състезават и ще бъдат оценени и класирани по предварително разработени критерии, а най-добрите ще получат награди!

Обучението се очаква да бъде с продължителност от 4 седмици (един месец), като включва присъствени и онлайн сесии в периода януари – февруари 2023 г. Конкретните дати на провеждане ще бъдат уточнени допълнително, след сформиране на групата.

Регистрирай се за участие във формата за регистрация, за да получиш повече подробности!

Към кого е насочено?

С нашия проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се стремим да адресираме млади хора в неравностойно положение, като целевата група на проекта се състои от младежи на възраст между 18 и 29 години, със завършено средно образование, от районите на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, живеещи в трудни условия, но с желание и идеи за развитие на собствен бизнес.

Условия за участие

За да попаднеш в целевата група по проекта и да можеш да се включиш в обучението, трябва:

 • Да си на възраст от 18 до 29 години.
 • Да имаш достъп до компютър/ таблет/ смартфон и интернет за включване в онлайн сесиите.
 • Да си базиран в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, или някое от населените места в тези области.
 • Да си завършил средното си образование (вкл. може да си студент към момента, без придобита степен на висше образование).
 • Да си младеж в неравностойно положение.*

*В рамките на проекта, под „групи в неравностойно положение“ се възприемат младежи, които са под по-висок риск от бедност, социално изключване, дискриминация и насилие в сравнение с останалата част от населението, включително, но не само, етнически малцинства, мигранти, хора с увреждания, изоставени лица и др.

Как да се включиш?

 • Запознай се внимателно с Условията по-горе.
 • Попълни формата за регистрация на линка по-долу и ни дай кратък отговор на двата въпроса Защо имам интерес към предприемачеството? и Каква бизнес идея бих реализирал?
 • Ще направим селекция от заявилите участие и ще сформираме група.
 • Веднага щом съберем група, ще се свържем с теб, за да ти кажем кога започваме (скоро!).
 • Ела на курс и направи крачка към реализацията на идеите си!
 • Форма за регистрация (кликни)

Колко струва?

Обучението е напълно безплатно.

За всички участници с местоживеене извън мястото на провеждане на присъствените сесии (гр. Пловдив) се поемат пътни разходи с обществен транспорт, както следва:

 • при пътуване с автобус или влак до гр. Пловдив и обратно, се изплащат пътни разходи в размер на удвоената цена на еднопосочен билет за пристигане с автобус или влак до съответното населено място. Средствата се изплащат на обучаемите при предоставяне на еднопосочен билет по маршрута;
 • същото важи и за градски транспорт в рамките на гр. Пловдив за достигане до залата за провеждане на обучението.

За участниците с местоживеене извън гр. Пловдив, които имат нужда от настаняване, организаторите поемат разходи за нощувка до 30 лв. / ден.

Имаш допълнителни въпроси? Свържи се с нас на:

elena.kamenova@civitta.com, 0898 394 223 – Елена Каменова, Координатор „Експертен пул – Сивита България“ ДЗЗД (изпълнител)

Обучението се организира и провежда от обединение „Експертен пул – Сивита България“ ДЗЗД в изпълнение на договор No 4/ 28.10.2022 г. с предмет „Провеждане на обучения по предприемачество по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на Програма за младежка заетост, възложен от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.