Дискусия за пазара на труда – 22.4.2023

На 21 април 2023 младежи от цялата страна се събраха в гр. Пловдив, за да дискутират теми свързани с пазара на труда. Участниците са част от проект „Пърси стъпки за професионално развитие“, в рамките на който, те успешно завършиха курсове по компютърна грамотност и английски език, както и получиха подкрепа за започване на работа и/ стаж.

По време на събитието участниците споделиха своя личен опит свързан с първата си работа. Гости бяха и трима експерти, които вече са професионалисти и имат опит в различни сфери в частния и публичния сектор. Те също споделиха научени уроци и съвети за това как да бъдем успешни на работното си място.

Събитието е част от проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от ЕИП.