Менторска подкрепа

Освен обучения в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се предоставя и менторска подкрепа. Тя разкрива нуждите на младежите-участници и укрепява стремежа им за развитие.
Бизнес менторът помага чрез пряка подкрепа и предоставянето на консултации, съвети и напътствия, базирани на личния си и професионален опит и знания. Той/тя помага в процеса на взимане на решения, но по никакъв начин не се меси в работата на човека, който наставлява.

Основните ползи от менторството:
– получаване или осигуряване на кураж, мотивация и подкрепа;
– подкрепа за разбирането на различни гледни точки;
– придобиването или осигуряването на ценни знания и умения;
– учене чрез преживяване и опит, т.е. по-неформални средства в сравнение с онова, на което се набляга в училище.

Освен всички гореизброени дейности, менторите съдействат на учениците да посетят местни фирми от региона, в който се намират, и да се запознаят с работната среда, спецификата на дейността на компанията, както и със специфичните изисквания на работодателите.

По проекта функционира и мрежа от локални координатори в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Велико Търново, Варна, Сливен, София, чиитo функции са следните:
1. Участие в разнообразни събития с цел представяне на проекта, целите и дейностите му пред различни целеви групи и заинтересовани страни /кариерни изложения, дни на кариерата, събития в образователни институции, информационни дни, срещи с работодатели, представяне в различни институции – образователни или администрация, медийни изяви, семинари и др./;
2. Организиране на информационни срещи с представители на целевите групи или други партньори за представяне на целите и дейностите по проекта;
3. Установяване на контакти и създаване на пълноценни партньорства с български и международни работодатели;
4. Идентифициране и изготвяне на профили на участниците в проекта;
5. Подкрепа на участниците в проекта в процеса им на учене, образование и кариерно ориентиране с цел по-резултатна подготовка за
пазара на труда посредством:
– Търсене на свободни работни позиции и настаняване на работа;
– Наставничество/менторство на работното място;
– Подбор и настаняване на обучения за придобиване и развитие на умения (твърди и меки); професионални обучения;
– Обучения за подготовка на пазара на труда – съдействие на участниците с практически съвети – умения за активно поведение на пазара на труда, при подготовката на документи за кандидатстване за работа, в подготовката на успешното представяне пред работодатели по време на подбор и интервю, и цялостно по пътя на тяхното професионално развитие.