Менторска подкрепа

В рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, освен обучения, се предоставя и менторска подкрепа. Достигането до по-маргинаризираните общности често се оказва сериозно предизвикателство. А работата с целеви групи, около самите ментори, може да създаде по-добри връзки, да разркрие нуждите и желанията на младежите, както и да укрепи техниия стремеж да се развиват.
Затова друг ключов компонент от проекта са именно наставниците/менторите, които работят с младежите. По този начин те придобиват по-ефективно ключови умения, нужни за да си намерят работа. Методите, на които ще се разчита са учене чрез опит, т.е. по-неформални средства в сравнение с онова, на което се набляга в училище.
Менторите съдействат на учениците да посетят местни фирми от региона, в който се намират и да се запознаят с работната среда, спецификата на дейността на компанията и изискванията на работодателите.
Освен ментори, по проекта работят и местни координатори, чията функция е да съдействат на младежите с практически съвети – при подготовката на документи за кандидатстване за работа, например, и цялостно по пътя на тяхното професионално развитие.