Менторска подкрепа

В рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, освен обучения се предоставя и менторска подкрепа. Достигането до по-маргинаризираните общности често се оказва сериозно предизвикателство. А работата с целеви групи, около самите ментори, може да създаде по-добри връзки, да разкрие нуждите и желанията на младежите, както и да укрепи техния стремеж да се развиват.

Затова друг ключов компонент от проекта са именно наставниците/менторите, които работят с младежите. По този начин те придобиват по-ефективни ключови умения, нужни, за да си намерят работа. Методите, на които ще се разчита, са учене чрез преживяване и опит, т.е. по-неформални средства в сравнение с онова, на което се набляга в училище.

Менторите съдействат на учениците да посетят местни фирми от региона, в който се намират, и да се запознаят с работната среда, спецификата на дейността на компанията, както и със специфичните изисквания на работодателите.

Освен ментори, по проекта работят и местни координатори, чиятo функция е да съдействат на младежите с практически съвети – при подготовката на документи за кандидатстване за работа, например, и цялостно по пътя на тяхното професионално развитие.