Младежи от уязвими групи на пазара на труда

Проектът „Първи стъпки за професионално развитие“ беше представен по време на семинар, посветен на работата с младежи от уязвими групи под надслов „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи“. Срещата се проведе в Стара Загора на 16 и 17 февруари 2023 г. Участници бяха образователни и здравни медиатори от професионални гимназии в областта, доброволци, представители на читалища и на ромски проект, насочен към подпомагане на образованието на ученици от ромски произход.

По време на семинара бяха очертани трудностите пред младежите в училище, както и предпоставките да се реализират и да си намерят работа на по-късен етап. Беше представена и идеята за съвместно обучение на ромски младежи „Връстници обучават връстници“ между фондация „Тръст за социална алтернатива“, МЦ Стара Загора, МЦ Пловдив и The Gypsy Project, с. Шишманци.