Обучения за учители

Организираме обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти в сферата на многообразието и приобщаването, които се извършват по проекта на фондация „Тръст за социална алтернатива“ „Заедно в пъстър свят“. В обученията могат да се включат учители от гимназиалните класове, които преподават в София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен. Те ще придобият по един квалификационен кредит.

Целта е да се надгради квалификацията на учителите, като чрез иновативни подходи и социално-игрови модели се дава възможност да се създаде здравословна и равнопоставена среда в класната стая. Въз основа на така изградената основа се открояват и повишават образователните възможности на децата, освен това се стимулира изграждането на непредубедена учебна среда, чрез приемане на различните таланти и дадености на децата и стимулиране на реализацията на пълния им потенциал.

Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.