Обучения за учители

Организираме обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, които се извършват по проекта на фондация „Тръст за социална алтернатива“ „Заедно в пъстър свят“. В обученията могат да се включат учители от гимназиалните класове, които преподават в София, Пловдив и Сливен. Те ще придобият по един квалификационен кредит.

Целта е да се надгради квалификацията на учителите, като чрез иновативни подходи и социално-игрови модели по време на обучението, ще се даде възможност да се създаде здравословна и равнопоставена среда в класната стая на база, на която ще могат да се откроят и повишат образователните възможости на самите деца.
Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.