Обучения за фирми

Организираме обучения за специалисти в сектор „Човешки ресурси“ и представители на бизнеси, компании и фирми, които работят за водещи национални и международни компании в България. Идеята е специалистите, които работят пряко със служителите да припознаят многообразието и приобщеността на работното място като двигател на прогреса на компанията и да придобият умения, чрез които по-лесно да работят с младежи от уязвими общности и по този начин да направят работната среда във фирмите по-разнообразна, приемаща, уважаваща и зачитаща многообразието и идентичността на служителите.

Обученията спомагат и за:
*приобщаване и мотивиране на служителите за постигане на по-високи резултати и продуктивност;
*създаване на по-динамична фирмена култура и положителна работна среда;
*подобряване достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти;
*осигуряване на по-добро конкурентно предимство на пазара;
*осигуряване по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания свят;

Обученията се водят от сертифицирани обучители по методология на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

В сътрудничество с Българска асоциация за управление на хора БАУХ и водещи фирми организираме и поредица от онлайн събития, които дават възможност за дискусия и обмяна на опит не само на специалисти в сферата на човешките ресурси, но и на хора, чиято дейност е свързана с тенденциите на пазара на труда.