Обучения за фирми

Организираме обучения и за специалисти в сектор „Човешки ресурси“, които работят за водещи компании в България. Идеята е те да придобият умения, чрез които могат по-лесно да работят с младежи в неравностойно положение и по този начин да направят работната среда във фирмите по-разнообразна и приобщаваща.

Обученията спомагат и за:

*приобщаване и мотивиране на служителите за постигане на по-високи резултати и продуктивност;
*създаване на по-динамична фирмена култура и положителна работна среда;
*подобряване достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти;
*осигуряване на по-добро конкурентно предимство на пазара;
*осигуряване по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания свят;

Обученията се водят от сертифицирани обучители по методология на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“.