Програма „Заетост и предприемачество“ на кариерно събитие на „Каритас Витания“ в Пловдив

За първи път Кариерният център на БКО „Каритас Витания“, в партньорство с Регионален център за развитие на социалната икономика фокус-точка, организира трудова борса за безработни младежи и хора от уязвими групи, сред които украински и сирийски бежанци, с които фондацията работи в гр. Пловдив. Тя се проведе на 27 май 2024 г в Регионален център РСИ гр. Пловдив, като програма „Заетост и предприемачество“ беше представена от регионалния координатор г-жа Вероника Кертикова. Трудовата борса е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.

Основна цел на събитието беше да информира работодатели за особеностите при наемане и работа с хора от уязвими групи, да подпомогне трудовата реализация и интеграция на бежанците от трети страни (Украйна, Сирия) и български граждани от уязвими групи (младежи, майки с деца до 4 г., хора в неравностойно положение и др.),както и работодателите да представят своята дейност, актуални свободни позиции и перспективи за развитие.

В трудовата борса участие взеха работодатели от различни отрасли, като аутсорсинг, мебелно производство, електро инженерство, търговия, изработване на бижута, доставка на услуги, Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив и други. Интересът от страна на търсещите работа също бе голям. Младите студенти и безработните бежанци имаха възможност да поговорят от първо лице с различните компании, да зададат въпросите си, да получат информация за метода на работа и нужните документи за кандидатстване, да стопят границата и по естествен начин да създадат симбиоза на приемственост.