Програма „Трудова заетост и предприемачество“ на Младежки форум „Истина или предизвикателство“ – „Младите (въз)действат 2“, 27-29.10.2023

Юбилейното издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“ „Младите (въз)действат 2“ се проведе в ОП „Младежки център Пловдив“ в периода 27-29.10.2023. За 10-ти пореден път млади хора от цялата страна се събраха, за да обсъдят теми, посветени на младежката работа и неформалното образование. Във всяко свое пролетно и есенно издание форматът има тематична насоченост, свързана с развиване на различни умения у младите хора. В юбилейното му издание най-новата образователна програма „Младите (въз)действат 2“ беше публикувана, разработена в партньорство с колеги от Националната мрежа на младежките центрове, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Norsensus MediaForum.

В това издание погледнахме под лупа някои умения, които младите хора намират за важни и необходими като лидерство, подходи в неформалното образование, кандидатстване за работа, как една идея може да се превърне в проект и др, като бяха проведени и различни неформални сесии.

По време на форума участие от страна на програма „Трудова заетост и предприемачество“ участие взе локалният координатор за Пловдив, Пазарджик и Стара Загора Вереника Кертикова заедно с представители на Лидл България, които заедно разгърнаха темата за кариерното развитие пред младежите. Вероника Кертикова-Тъпчева и Силвия Митова изясниха стъпките при създаването на най-добрата автобиография и предимствата, които могат да изведат на преден план при кандидатстване за определено работно място.

Младежкият форум се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.