Програма „Трудова заетост и предприемачество“ на Образователен форум „Извън формата“ на тема „Отключи познанието“ към МЦ Пловдив

Локалният координатор за Пловдив, Пазарджик и Стара Загора Вероника Кертикова взе участие на 18.11.2023 в юбилеен 10ти образователен форум „Извън формата“ на тема „Отключи познанието“, организиран от Младежки център Пловдив, който събра на едно място преподаватели, педагогически съветници, училищни психолози, представители на образователни институции и организации, работещи със и за младите хора от град Пловдив и региона.

Централно място зае представянето на новата образователна програма „Младите (въз)действат 2“, разработена в партньорство с колеги от Национална мрежа на младежките центрове, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Norsensus Mediaforum. Участниците чрез преживяване се докоснаха до принципите и методите на неформалното образование, разграничиха двата свята на „формално“ и „неформално“, намериха свързващите нишки и коментираха актуалността и значението на теми за неформалните обучителни дейности. Бе представен и методът на дизайн мислене като инструмент при работа с уязвими групи и общности. Преподавателите влязоха в обувките на различни институции, общности и младежи, за да защитят пред останалите своите идеи за организиране на образователни дейности в ромските квартали и училища.
Тръст за социална алтернатива заедно със своя стратегически партньор Lidl Bulgaria като гост-лектори въведоха темата за ролята на преподавателя в процеса на кариерно ориентиране на младите хора, като споделиха своята гледна точка и опит и обмениха идеи и възможности за ученици и студенти в кариерния им път. Бяха показани и конкретни инструменти в помощ на учителя.

За пореден път мостът между формалното и неформалното бе стабилно надграден и доказа значението си в развитието на младите хора!

Образователният форум се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.