Продължаваме да търсим доброволци, които да преподават английски език

Продължаване да търсим доброволци, които да преподават английски език на младежи от уязвими общности. Курсът ще бъде изцяло онлайн и е част от дейностите ни по програма „Заетост и предприемачество“.

Ако имате желание да ни подкрепите и няколко свободни часа седмично ще очакваме да се свържете с нас до 7 април 2024 на адрес jnaskova@tsa-bulgaria.org.

Уроците ще се провеждат два пъти седмично по 90 мин. в интервала понеделник-петък 18:00-21:00 часа в удобно за вас и за младежите време. Ние ще ви осигурим всички необходими учебници и помагала за съответното ниво.

Курсовете започват през април-май 2024 и ще продължат до средата на юли 2024.