Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи

Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Обучението покрива различни аспекти и теми, свързани с оформянето на бизнес идея и превръщането й в реалност. Участниците ще имат възможността да изградят бизнес план и да получат обратна връзка, като презентират идеята си на финалното събитие.

  

Със старта на обучението бяха покрити първите четири теми от обучението – „Въведение в предприемачеството“, „Предприемачески умения“, „Мотивация и оценка на предприемаческия потенциал” и „Бизнес идея“, останалите участници и лектора.

Обучението се организира и провежда от обединение „Експертен пул – Сивита България“ ДЗЗД в изпълнение на договор No 3/ 28.10.2022 г. с предмет „Провеждане на обучения по предприемачество по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на Програма за младежка заетост, възложен от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.