„Тръстът за социална алтернатива“ помага на младите да намират работа

Европейско проучване на младите хора между 15 и 29 годишна възраст, които нито учат, нито работят, нито се развиват показва, че през 2021-ва година броят на незаетите и неучещите младежи средно за Европейския съюз е 14%. Като България е сред първите 3 държави – с 18% – на младежи, които не са ангажирани с никаква образователна, професионална или общественополезна дейност.

Имайки предвид неблагоприятната тенденция в страната, фондация „Тръст за социална алтернатива“ в продължение на четири години реализира проект „Първи стъпки за професионално развитие“, който обхваща младите хора от ромски произход. Целта на фондацията е да мотивира, подкрепи и насърчи ромските младежи да намерят и успешно да започнат работа, така че постепенно да придобият икономическа независимост.

Прочетете повече и чуйте повече в звуковия файл.