ТСА официално се присъедини към българската Харта на многообразието

На 14 май 2024 ТСА официално се присъедини към голямото семейство на българската Харта на многообразието, като получи сертификата си за принадлежност към нейните ценности. Хартата е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), която изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, компетенции, таланти и умения. Управители и висши мениджъри на над 30 компании и организации, подписали документа през последната една година получиха своите сертификати на официална церемония, гости на които бяга бяха Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Димитър Марков, директор на правната програма на ЦИД.

Да уважаваш правото на другия да бъде различен, да отстоява себе си, разбиранията си и своята уникалност, е част от мисията на Тръста за социална алтернатива.
Щастливи сме, че се присъединихме към общност от организации, с които споделяме тази визия и с които заедно ще отстояваме принципите на приемане и толерантност.