Търсим доброволци, които да преподават английски език на младежи

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси доброволци, които да преподават английски език на младежи в неравностойно икономическо положение. Курсът ще бъде изцяло онлайн (през платформа Zoom) и е част от дейностите ни по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Уроците ще се провеждат два пъти седмично по 90 мин. в интервала понеделник-петък 18:00-21:00 часа в удобно за вас и за младежите време. Ние ще ви осигурим всички необходими учебници и помагала за съответното ниво.

Курсовете започват от началото на ноември и ще продължат до началото на март.

Ако имате желание да ни подкрепите и няколко свободни часа седмично ще очакваме да се свържете с нас до 30 октомври 2022г. на адрес оgeorgieva@tsa-bulgaria.org

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се финансира от ЕИП, в рамките на програма „Младежка заетост“