Date Archives февруари 2023

Младежи от уязвими групи на пазара на труда

Проектът „Първи стъпки за професионално развитие“ беше представен по време на семинар, посветен на работата с младежи от уязвими групи под надслов „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи“. Срещата се проведе…

Прочети повече

Поколение Z на работното място – мисия възможна! – 24.02.2023, Велико Търново

На 24 февруари 2023 от 10.00 часа БАУХ и ТСА организират поредния семинар от поредицата, която случваме. Този път обаче ви каним във Велико Търново, за да поговорим за най-младото поколение, което вече е част…

Прочети повече

Поколение Z на работното място – мисия възможна! – 28.02.2023, Бургас

 На 28 февруари 2023 от 10.00 часа БАУХ и Тръстът за социална алтернатива (ТСА) организират поредния семинар от поредицата, която случваме. Този път обаче ви каним в Бургас, за да поговорим за най-младото поколение, което…

Прочети повече

16.02.2023 – Централизация или децентрализация – какви са предимствата на модела “вътрешен център за споделени услуги” – научени уроци

На 16 февруари 2023, от 10.00 до 12.00 часа, ви каним на първия за годината семинар, част от поредицата “От HR за HR”. Ще говорим за предимствата на модела вътрешен център за споделени услуги. А…

Прочети повече

Какво търсят младите на пазара на труда?

На 24 февруари 2023 фондация „Тръст за социална алтернатива“ съвместно с Българската асоциация за управление на хора организират семинар, посветен на най-младото поколение, което вече е част от пазара на труда. Какво се изисква, за…

Прочети повече