Date Archives юли 2023

Какво постигнахме по проекта и какво следва оттук нататък

Още от самото начало на своята дейност, екипът на “Тръст за социална алтернатива” развива проекти и инициативи за увеличаване дела на хората в неравностойно положение, които работят, както и за преодоляване на трудностите на пазара…

Прочети повече