Международни партньори


Earning by Learning project is managed by consortium of 4 european countries - Hungary, Spain, Romania and Bulgaria.
Each country has a respresentative of a prominent non-profir organization.
Аутономия в Унгария
Fundacion Secretariado Gitano in Spain

Каритас Алба в Румъния

Фондация "Тръст за социална алтернатива" (ТСА) ръководи проекта в България. Организацията тества и подкрепя иновативни подходи и методи, които повишават несависимостта и подобряват условията на живот на по-бедната част от обществото, с фокус върху ромите. 
Чрез проекта "Първи стъпки за професионално развитие", фондацията се опитва да подобри нивото и качеството на образование сред младежите, отраснали в по-бедни семейства. А по този начин ТСА цели и да развие и подобри ключови умения сред младите, така че те по-добре да се впишат на пазара на труда.