Международни партньори

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се управлява в България и още три европейски страни.

Унгария

Румъния​

Испания

Всяка страна e представена от водеща неправителствена организация:

Аутономия в Унгария
Fundacion Secretariado Gitano in Spain

Каритас Алба в Румъния

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) ръководи проекта в България. Организацията тества и подкрепя иновативни подходи и методи, които повишават несависимостта и подобряват условията на живот на по-бедната част от обществото, с фокус върху ромите.
Чрез проекта „Първи стъпки за професионално развитие“, фондацията се опитва да подобри нивото и качеството на образование сред младежите, отраснали в по-бедни семейства. А по този начин ТСА цели и да развие и подобри ключови умения сред младите, така че те по-добре да се впишат на пазара на труда.