Бизнес партньори

Освен в помощ на младежите, екипът на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се стреми да бъде максимално полезен и на бизнеса. По проекта е изградена широкообхватна бизнес мрежа с участието на множество фирми, бизнеси и компании, с представителство както на регионално, така и на национално ниво, като са подписани редица партньорски споразумения с цел:

– осигуряване на контакт между партньора и координатор на ТСА, който ще сътрудничи на отдел „Човешки ресурси“ на партньора в процеса на назначаване на кандидати;
– осигуряване на канали за комуникация между партньора, местните координатори и потенциалните кандидати за свободни работни места, насочвани по проекта;
– осигуряване на наставническа подкрепа при наемане на работа на потенциалните кандидати.

През целия период на проекта по проекта са организирани безплатни обучения и събития за обмяна на опит за всички частни компании-партньори в проекта.