Техника за изграждане на ангажирани екипи

На 20 октомври отново ще се проведе онлайн семинар, този път на тема “Изграждане на ангажирани и упълномощени екипи” между 15.30 ч. до 17.00 ч. В рамките на този семинар ще бъде обсъдено как се изграждат ангажирани екипи като се използва техниката мастърмайнд. Тя позволява участниците в сесията да обединяват опит и знания и да насочват усилията си към разрешаването на определен стратегически проблем. Водещ…

Read More

“Различията по етнос и религия нямат значение за добрия бизнес”

Рая Лепоева е дългогодишен специалист в сферата на човешките ресурси. В момента отговаря за управлението на екипа и процесите в “Обединена млечна компания”.   Защо е важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип и да се стреми да няма предразсъдъци по етнически или други признаци? През годините “Обединена млечна компания” (ОМК) е била работно място за голям брой работници и служители – различни…

Read More