Курсове

Английски език

Всички знаем, че у нас познанията и владеенето дори на английски език е сред водешите компетентности, които всеки работодател и фирма изисква при кандидатстване за свободна позиция.

Точно такава е и целта на курса по английски език към проекта младежи в неравностойно положение да усвоят умения и познания по английски език, които да им помогнат да продължат своето образование и да се реализират на пазара на труда по-успешно.

Компютърна грамотност

В рамките на проекта се организира и още един курс – обучение по компютърна грамотност.

То е предназначено за младежи живеещи в София, Пловдив или Сливен на възраст между 15 и 29 години. По време на курса „Компютърна грамотност“ младежите ще се запознаят в детайли с Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Outlook), операционна система Windows и работа с интернет и уеб браузъри.