Партньорски училища

В Пловдив също си сътрудничим с партньорски училища за работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15-18 години. С учениците от партньорските училища ще работят ментори в посока на:

* изграждане на меки умения;

*кариерно ориентиране.

За училищата, част от партньорската ни мрежа, фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда.

Партньори:

 

 

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Иван Богров“

Създадено през 1949 год. с разкриването на фабрично заводско училище Марица. През 1959 год. отваря варати Техникум по текстил като средно заведение с два отдела – Техникум с 4-годишен курс на обучение и ПТУ с 2-годишен курс на обучение.

В гимназията се обучават ученици след завършен седми и осми клас по специалностите: Фризьорство, Бутикови облекла, Компютърно проектиране и десиниране на тъкани площни изделия, Електронна търговия.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по машиностроене

Професионалната гимназия по машиностроене предлага обучение в следните специалности: Техник  по транспортна техника – Автотранспортна техника, Техник по подемно – транспортна техника – Подемно – транспортна техника, монтиране на пътни транспортни средства, Машинен техник – Технология на машиностроенето, Техник  по транспортна техника – Автотранспортна техника, Монтьор на транспортна техника – Пътно – строителна техника, Монтьор на подемно – транспортна техника – Подемно – транпортна техника.