Фондация Секретариадо Гитано

Секретариадо Гитано(FSG) е междукултурнанеправителствена организация с нестопанска цел, която предоставя услуги за развитие на ромската общност в Испания и в Европа. Дейността й започва през 60-те години, но законно е създадена през 1982 година. Тяхната мисия е да насърчават достъпа на ромите до права, услуги, стоки и социални ресурси наравно с останалата част от гражданите. За тази цел организацията разработва различни видове дейности, които допринасят за постигане на пълно гражданство на ромите, подобряване на условията им на живот, насърчаване на равно третиране и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, като същевременно насърчава и признаването на културната идентичност на ромската общност.