Програма „Трудова заетост и предприемачество“ на младежки форум „Истина или предизвикателство“

Програма „Трудова заетост и предприемачество“ ще бъде представена на Младежки форум „Истина или предизвикателство“, гр. Пловдив, 20-21 окт. 2023. Младежки Център Пловдив организира Десето юбилейно издание на младежки форум „Истина или предизвикателство- Провокирам те да бъдеш..“ от 20 до 22 октомври 2023 в гр. Пловдив. Този път целта ще бъде да се изследва връзката и взаимодействието между изкуството и ученето, както и една своеобразна провокация…

Прочети повече

Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор

Всеки втори човек от ромската общност работи и е назначен на договор (това представлява около 43% от всички роми в България). За сравнение делът на заетите в цялата страна по последни данни на НСИ е 53,1% (първо тримесечие на 2023 г.). Делът на безработните роми е около 25%, показва последното национално проучване на фондация „Тръст за социална алтернатива“ проведено миналата година, фокусирано върху финансовите нужди…

Прочети повече

Как работодателите могат да станат по-атрактивни за младите хора? – интервю на Весислава Желева с Ваня Колева – Мениджър Човешки Ресурси на WePrevent

Какви теми вълнуват HR професионалистите в България? Какво биха искали да научат един от друг? В HR2HR рубриката на Economy.bg и Jobs.bg HR професионалисти от различни сектори общуват директно, сами да формулират и да задaват актуални въпроси, и да обсъждат полезни теми. Единият влиза в ролята на интервюиращ, а другият – на интервюиран. Весислава Желева – Координатор по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ –…

Прочети повече

Какво постигнахме по проекта и какво следва оттук нататък

Още от самото начало на своята дейност, екипът на “Тръст за социална алтернатива” развива проекти и инициативи за увеличаване дела на хората в неравностойно положение, които работят, както и за преодоляване на трудностите на пазара на труда между общностите и работодателите.  През 2018 г. започнахме да изпълняваме „Първи стъпки за професионално развитие“ – най-големия проект в портфолио „Заетост и предприемачество“ до момента, чиято основна цел…

Прочети повече

„Тръстът за социална алтернатива“ помага на младите да намират работа

Европейско проучване на младите хора между 15 и 29 годишна възраст, които нито учат, нито работят, нито се развиват показва, че през 2021-ва година броят на незаетите и неучещите младежи средно за Европейския съюз е 14%. Като България е сред първите 3 държави – с 18% – на младежи, които не са ангажирани с никаква образователна, професионална или общественополезна дейност. Имайки предвид неблагоприятната тенденция в…

Прочети повече

Дискусия за пазара на труда – 22.4.2023

На 21 април 2023 младежи от цялата страна се събраха в гр. Пловдив, за да дискутират теми свързани с пазара на труда. Участниците са част от проект „Пърси стъпки за професионално развитие“, в рамките на който, те успешно завършиха курсове по компютърна грамотност и английски език, както и получиха подкрепа за започване на работа и/ стаж. По време на събитието участниците споделиха своя личен опит…

Прочети повече

Все повече младежи в неравностойно положение започват работа

На официална конференция в „Гранд Хотел София“ на 27.04.2023 г. беше направено обобщение на резултатите на най-големия проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“ в областта на заетостта – „Първи стъпки за професионално развитие“. В присъствието на представители на бизнеса, колеги от неправителствени организации и младежи участници, партньорите по проекта споделиха за съвместната работа, ползите и научените уроци от последните 4 години работа с образователните…

Прочети повече

Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи

Стартира обучение по предприемачество за младежи от уязвими групи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Обучението покрива различни аспекти и теми, свързани с оформянето на бизнес идея и превръщането й в реалност. Участниците ще имат възможността да изградят бизнес план и да получат обратна връзка, като презентират идеята си на финалното събитие.    Със старта на обучението бяха покрити първите четири теми от обучението…

Прочети повече

Нараства интересът на работодателите към хора от ромските общности

Нараства интересът на работодателите към наемане на хора от ромските общности, а трудовото взаимоотношение между страните остава във времето. Макар предразсъдъците между роми и работодатели да са намалели, дискриминационните нагласи спрямо хората от малцинствата остават пречка пред назначаването им на работа. Това са основните тенденции, които Петя Гуламали от фондация „Тръст за социална алтернатива“ изведе при обявяване на резултатите от проекта „Първи стъпки в професионалното…

Прочети повече

29.03.2023 – Пловдив – Поколение Z на работното място – мисия възможна!

На 29 март от 14.30 часа в хотел Йегерхоф (ж.к Тракия, ул. Съединение 2), зала Линдау БАУХ и Тръстът за социална алтернатива (ТСА) организираха поредния семинар от поредицата, която случваме. Семинарът „Поколението Z на работното място – мисия успешна!“ се превърна в една своебразна среща между бизнеса и младите хора от уязвими групи, която даде възможност на участниците в нея да обменят опит, мнения, добри…

Прочети повече