Oбучения по предприемачество

В рамките на проекта ще се организират обучения по предприемачество за хора от уязвими групи, които имат идеи за развитие на собствен бизнес и търсят информация, надграждане или формиране на знания в областта на предприемачеството, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес. В рамките на обученията участниците придобиват задълбочени знания по предприемачество, същността и значението на предприемачеството за социално-икономическото развитие и създаване на икономическа устойчивост, различните аспекти на предприемаческата дейност и предприемаческите подходи в условията на глобалната икономика, създаване на собствен бизнес и придобиване на предприятие и др. Преподаватели са успешни предприемачи, които желаят да споделят своите знания и опит, както и да създават общност от съмишленици. Участници са:

– Младежи от уязвими общности с идеи за стартъп проекти и конкретна идея за бизнес
– Млади хора в преходен период от своята кариера
– Собственици на традиционен бизнес, които искат да достигнат до глобалния пазар