Oбучения по предприемачество

Предприемачеството като компетенция представлява способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях, както и да планираме и управляваме творчески процеси с културна, социална или финансова стойност. То изисква познаване на ситуациите и възможностите, подходи за планиране и управление, етични принципи и самосъзнание. То включва умения за творчество (въображение, критичен анализ, решаване на проблеми), комуникация, мобилизиране на ресурси (хора и неща) и за справяне с несигурността, неяснотата и риска. Предприемаческото мислене също така включва нагласи за лична ефективност, мотивация и постоянство и ценене на чуждите идеи.